top of page
מסלולי הטיפול
טיפול קצר מועד:

מיועד לבני נוער שבאופן כללי תפקודם תקין, ואשר חווים מצב משברי כגון: גירושין במשפחה, מחלה או אובדן של אדם קרוב, תאונה, פיגוע, ועוד.

בטיפול, נאתר יחד את נקודות החוזק של הנער, ננתח את המשבר הנוכחי ונבחן באילו דרכים ניתן להתגבר עליו.

ההורים הינם שותפים מלאים לתהליך ומתקיימות איתם פגישות בהתאם לצורך.

 

טיפול ממוקד לשימוש בחומרים פסיכואקטיביים:

מיועד לבני נוער שמתנסים בשימוש בחומרים כגון אלכוהול וסמים לסוגיהם השונים. בין אם הפניה נעשית ביוזמת המשפחה ובין אם בלחץ של מערכות החינוך.

תהליך הטיפול כולל אבחון להערכת מצב השימוש בחומרים, רקע אישי של הנער ורקע משפחתי מפורט. על סמך האבחון מוצעת לנער ולהוריו תוכנית טיפול מתאימה ונפרשות בפניהם האפשרויות השונות לבחירתם.

ההורים, כמובן, שותפים לתהליך ומתקיימות פגישות שוטפות בהתאם לצורך.

 

טיפול באמצעות קולנוע (וידאותרפיה):

מיועד לבני נוער שהשפה הקולנועית מדברת אליהם, ונראה שתהליך השינוי שיעברו יהיה נכון יותר תוך שימוש באמצעים עקיפים ולא רק בשיחה ישירה.

אמצעים קולנועיים כוללים:

כתיבה משותפת של תסריט או סיפור. השימוש בתסריט מאפשר עיבוד של חלקים מודחקים, רגשות, דמויות וארועים באופן פחות מאיים.

צילום – יצירה והתבוננות משותפת בצילומי סטילס או וידאו, ועיבוד שלהם מתוך נקודת המבט של הנער.

יצירת סרט – יחד עם הנער יוצרים סרט תוך שימוש במונחים מתחום הקולנוע התיעודי (דוקו אישי). שלבי היצירה מאפשרים לנער להתבונן בחייו ואף לבחור מה לשנות, מה להשאיר ואיך ניתן לעצב את חייו מחדש.

 

הדרכת הורים:

בכל אחד מן המסלולים ההורים שותפים מלאים לתהליך, מתוך כבוד למקומו המרכזי של ההורה בחיי ילדו ואמונה ברצון הטבעי וביכולתם של ההורים להיטיב עם ילדיהם.

הדרכת הורים מוצעת גם במקרים בהם הנער אינו מעוניין להגיע לטיפול. או אז ההורים יוכלו לטפל במשבר באופן עקיף, תוך הבנה שכאשר הם עוברים שינוי, מנתחים את המצב ומקבלים כלים, הדבר משפיע על ילדיהם.

bottom of page